Gezond

Weet u wat gezondheid is? Als ik op straat een steekproef ga houden onder willekeurige voorbijgangers, wat zullen ze dan antwoorden?
Het meest voor de hand liggende antwoord is ‘ik mankeer niks’, of ‘alles doet het naar behoren’. Dat antwoord richt zich vooral op de functionaliteit van ons lichaam. De machine loopt gesmeerd.
Een ander zou kunnen zeggen ‘ik voel me fit of goed’. Daar klinkt al een laag dieper in door, naast de functie is er ook aandacht voor de beleving van het lichaam. Er is energie en vitaliteit beschikbaar. Deze persoon kan het leven aan, zoals het zich voor hem of haar aandient.

Een volgende vergelijkt gezondheid met economie. Het is een grenzeloos begrip. Het gaat goed als het groeit. Door een bepaalde leefstijl worden grenzen verlegd. In het begrijpen van gezondheid is vooruitgang wezenlijk. Het zijn vaak fanatieke sporters, gezonde eters. Naarmate deze persoon ouder wordt zal hij nog meer gaan doen om de neergang tegen te gaan. Maar deze strategie is beperkt. De menselijke soort kent zijn grenzen en de ouderdom komt ontegenzeggelijk met gebreken.
Weer een ander vindt gezondheid verwant met geluk. Ik ben gezond omdat ik in harmonie ben met mijzelf, met mijn lichaam en wat ik van het leven verlang, zo denkt deze voorbijganger.

Behalve het bovenstaande moet ik bij gezond ook altijd aan ‘zonde’ denken. Wat is het zonde als we niet genieten van de mogelijkheden en de vitaliteit van ons lichaam. Het is het meest bijzondere instrument dat we hebben om te communiceren met de ander en de wereld waarin we leven. Ons lichaam kunnen we inzetten voor goede en mooie, betekenisvolle dingen. Om dat te doen moet ik zorgen dat mijn lichaam in een zo goed mogelijke conditie verkeert. In die zin is gezondheid altijd gericht op mijzelf én de ander. Deze gerichtheid gaat veel verder dan ‘ik mankeer niks’. Ik ben ‘gezonden’ in de wereld.

Posted in Uncategorized.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *